WWZ Consultancy

Tijdens mijn middelbare schooltijd was ik actief in scouting. Op een gegeven moment vroeg een kennis of ik leiding wilde worden van een nieuwe scouting groep voor kinderen met een beperking. Zonder aarzelen heb ik JA gezegd. Ik vond het een enorme uitdaging om het scouting spel aan te passen voor de Blauwe Vogelgroep, zoals die speltak heette. Met die achtergrond ben ik orthopedagogiek gaan studeren aan de UvA. Na wat uitzendbaantjes kwam ik terecht bij de gemeente Zaanstad, waar ik samen met een projectleider de Wet voorzieningen gehandicapten heb ingevoerd. Vervolgens werd ik gevraagd om als stafmedewerker te komen werken bij de sociale werkvoorziening. De doelgroep mensen met een beperking bleef een rode draad in mijn loopbaan. Na de Wvg kwam de Wmo 2007 en nu zijn we aan het werk met de Wmo 2015. Vooral deze wet daagt ons uit om creatieve oplossingen te vinden voor mensen met een beperking, van welke aard dan ook. Dit vereist een enorme creativiteit, die niet iedereen gegeven is en dat merk ik in het beleid van verschillende gemeenten. De ene gemeente is daarin meer succesvol dan de andere. Omdat ik vind dat Wmo consulenten en sociale wijkteams een sleutelrol vervullen om de Wmo 2015 en de Jeugdwet tot een succes te maken ben ik de WWZ Academie gestart. De opleidingen die wij bieden worden geheel volgens de gekantelde werkwijze geboden. Daarom is er ook een module Creatief Denken in opgenomen waarmee de studenten oefenen met anders denken en doen, zodat zij in de verdere loop van de opleiding op een andere manier omgaan met indicatiestelling. Dat betekent breed en creatief kijken en oplossingen vinden in een goede dialoog met de klant, waarbij men bij voorkeur gezamenlijk tot consensus komt.

Anne Vrieze

Deel deze blog op social media