Schrijf je je ook in?

Kantel Academie Nederland

Wat is kantelen?

We zijn er de laatste jaren in toenemende mate achter gekomen dat veel dingen anders moeten: Oneindige arbeidsdeling heeft geleid tot verkokering, management is gebaseerd op wantrouwen en op manieren van sturing die in het industriële tijdperk zijn blijven hangen, het volgen van procedures is te vaak belangrijker dan het oplossen van een probleem. De intrinsieke drive van mensen om iets van hun leven te maken en elkaar daarbij te helpen wordt hierdoor belemmerd. Dat kan en moet anders. Het is allereerst niet menswaardig en in de tweede plaats niet houdbaar.

Dit vergt een kanteling in werkwijze maar vooral in denkwijze. Van systemen en structuren naar mensen en initiatieven. Van een overheid die regisseert en stuurt vanuit wantrouwen naar een overheid die werkt vanuit partnerschap en vertrouwen. Van de logica van organisaties naar de logica van het organiseren. Van gerichtheid op winstmaximalisatie naar gerichtheid op duurzaamheid. Van aansturen naar inspireren. Enzovoorts. En dat schetst in feite de kanteling: een fundamentele en onomkeerbare ommezwaai in denken en doen van mensen en organisaties, om zodoende een duurzame en sociale samenleving te creëren.

Leuk, maar hoe doe je dat?
Hierbij kan de Kantel Academie Nederland ondersteunen.

 

Wat wil de Kantel Academie Nederland

De Kantel Academie Nederland biedt iedereen die kantelen in de praktijk wil brengen, daarbij een helpende hand. Bijvoorbeeld gemeenten die niet goed weten hoe zij initiatieven van burgers de ruimte kunnen geven; inwoners die zelf met de buurt energie willen gaan opwekken en belemmeringen tegenkomen; (zorg)organisaties die er niet in slagen de cliënten te betrekken bij nieuwe vormen van ondersteuning.

Met de campagne “bekijk het ook eens van onderop!” houden we de samenleving een spiegel voor. De menselijke maat zijn we op veel terreinen uit het oog verloren. Wij zijn er van overtuigd dat kantelen KAN. Dat gaan we in de praktijk laten zien en ook zelf doen.

 

Hoe werkt dat nu, de Kantel Academie Nederland?

We beginnen bij het Kantelplatform

Stel, je bent een professional en je zou graag eens aan mogelijke opdrachtgevers laten zien wat je kan. Maar hoe kom je in beeld bij die opdrachtgever? Daar helpt de Kantel Academie Nederland je bij.

Als je je inschrijft op het Kantelplatform, dan kom jij met jouw expertise op dat Kantelplatform te staan. Een andere professional die op de lijst staat, biedt na 50 werkdagen aan zijn opdrachtgever (m/v) aan dat hij gratis een dag gebruik mag maken van de expertise van ieder ander die op de lijst staat. Zolang het maar niet de eigen opdracht doorsnijdt en te bereizen is. Die persoon die die gratis inzet levert kan jij zijn!

 • Voordeel voor jou is dat jij binnenkomt bij een mogelijke nieuwe opdrachtgever. Je kunt je laten zien. Ook als jij alleen zinvol vrijwilligerswerk wilt doen kan dit platform uitkomst bieden.
 • Voordeel voor die andere professional en/of voor het bemiddelingsbureau daarachter is dat hij een cadeautje kan geven aan zijn opdrachtgever. Namelijk een dag lang gratis inzet van iemand anders naar keuze.
 • Voordeel voor de opdrachtgever is dat die een cadeautje krijgt en op een laagdrempelige manier kan uittesten of iemand geschikt is om later eventueel een betaalde opdracht te verrichten.

Voorwaarde is wel dat jouw inzet een meer duurzame en sociale samenleving dichterbij brengt. We zijn tenslotte de Kantel Academie Nederland, gedreven door een missie. Een andere voorwaarde is dat het twee kanten op gaat: als jij zelf 50 dagen een opdracht uitvoert, bied jij jouw opdrachtgever hetzelfde aan.

Kijk ook maar eens naar dit filmpje op YouTube

 

We hebben ook een Platform voor kortdurende betaalde inzet: de Kantelmarkt

Kern daarvan is dat jij als professional op de Kantelmarkt zichtbaar bent voor opdrachtgevers. De Kantelmarkt helpt zo om vraag naar en aanbod van hulp bij kantelvraagstukken bij elkaar te brengen. In je profiel kun je aangeven wat jouw visie op wat er in jouw sector moet veranderen is en welke ervaring je daar in de praktijk mee hebt opgedaan. Via de Kantel Academie Nederland kom je vervolgens onder de aandacht bij mogelijke opdrachtgevers.

Maak een profiel aan en word Kantelpartner van de Kantel Academie Nederland.

 

Tot slot werken we aan een aanbod, waar je als organisatie en als burger(initiatief) je voordeel mee kunt doen

Als beginnend kantelaar heb je mogelijk behoefte aan inspiratie, die kun je opdoen bij een serie bijeenkomsten “Kantelen voor beginners”, misschien ben je al druk doende in de buurt om met elkaar energie op te gaan wekken maar heb je geen idee hoe dat werkt bij de gemeente en straks bij de energiemaatschappijen als je stroom wilt terug leveren aan het elektriciteitsnet, dan kun je een beroep doen op een “Kantelmaatje”. Aan de andere kant kun je als gemeente ook een beroep doen op een werksessie “Ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving” of “Het juiste gesprek met onze Wmo-raad”.

Voor wie is de Kantel Academie Nederland?

Overheden en organisaties worstelen dagelijks met de kanteling: “hoe krijg ik het voor elkaar dat alle medewerkers en alle partners meebewegen?” Burgers, cliënten in de zorg, zelfstandig ondernemers, ook zij zoeken naar manieren om de kanteling in de (dagelijkse) praktijk te brengen. Via het kantelplatform, de kantelmarkt en kantelen op maat geeft de Kantel Academie Nederland praktische steun.

Dat ziet er in de vorm van een opsomming zo uit:

 • Maatschappelijke organisaties
 • Cliëntenorganisaties
 • Overheden
 • Zorginstellingen
 • Bedrijven
 • Onderwijsinstellingen
 • Belangstellenden
 • Initiatiefnemers
 • Zelfstandig ondernemers

Tot slot is de Kantel Academie Nederland voor (zelfstandig) professionals dé plek om als kantelaar uit de praktijk in beeld te komen bij opdrachtgevers.

Wie zijn wij?

De Kantel Academie Nederland is opgezet door twee bevlogen professionals in het sociale domein (zorg, jeugd, werk/inkomen). De groep mensen die de Kantel Academie Nederland mogelijk maakt wordt komende tijd uitgebreid.

remko-de-pausRemko de Paus

Ritsen, dat is mijn dagelijks werk. Ik rits partijen in zorg en ondersteuning samen: gemeenten, cliënten, zorgaanbieders, mantelzorgers, initiatiefnemers, organisaties en eenpitters in de zorg. Ik rits ook beleid en praktijk samen, cijfers en verhalen, visie en daadkracht, het één kan niet zonder het ander. Ik ben gedreven op zoek naar het echte maatwerk: geen regels, controlesystemen, beheersing. Maar denken met en vanuit het perspectief van de cliënt en uitgaan van vertrouwen.

E-mail: remko@kantelacademie.nl
T: 06 814 985 36
Twitter:@remkodepaus
LinkedIn: remkodepaus
PartUp: Profiel Remko de Paus
www.transitiedoen.nl

 

Hugo BakkumHugo Bakkum

Mijn missie is om bij te dragen aan het creëren van ecosystemen binnen het sociale domein waarin passie en synergie worden ondersteund. Professionals, vrijwilligers en mantelzorgers die iets betekenen voor een ander, kunnen dat pas echt goed en met plezier doen als het systeem om hen heen dat bevordert. Mijn grootste kracht is om dit mogelijk te maken.

E-mail: hugo@kantelacademie.nl
T: 06 510 790 66
Tw:@hugobakkum
LinkedIn: hugobakkum
PartUp: Profiel Hugo Bakkum
www.hugobakkum.nl

 

De Kantel Academie is een handelsnaam van TransitieDOEN.